PROCES DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA W 6 KROKACH!

                                              PROCES DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA W 6 KROKACH!

 

Krok 1- Jeszcze w dniu wypadku, udaj się do lekarza

Po zaistnieniu wypadku, Ubezpieczony powinien udać się do lekarza, który udzieli mu pomocy. Należy pamiętać, iż Ubezpieczyciel wymaga dokumentu potwierdzającego zgłoszenie się osoby poszkodowanej do lekarza, właśnie w dniu wypadku. Ma to dodatkowo związek z różnymi wkluczeniami np. jeśli w trakcie zdarzenia Ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub też prowadził pojazd mechaniczny bez posiadania uprawnień do jego prowadzenia, Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania (więcej o sytuacjach, w których Ubezpieczyciel ma do tego prawo PRZECZYTASZ TUTAJ).

Krok 2- Po zakończonym leczeniu, udaj się ponownie do lekarza po odpowiednie zaświadczenie

Następnie odbywa się okres leczenia osoby Ubezpieczonej (w zależności od doznanych obrażeń, okres ten może trwać od kilku dni do kilku miesięcy czy lat). Do leczenia zaliczamy: leczenie farmakologiczne, ambulatoryjne, szpitalne i rehabilitacyjne. Po zakończeniu leczenia Ubezpieczony winien udać się do lekarza prowadzącego, który stwierdzi, że jest ono zakończone lub też, że leczenie, które jest koniecznie nie wpłynie na zmniejszenie uszczerbku na zdrowiu. Na potwierdzenie swojej decyzji, lekarz prowadzący winien wydać Ubezpieczonemu dokument zaświadczający o zakończeniu leczenia. Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych ma zapis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, że bez względu na rodzaj zdarzenia, ocena lekarza orzecznika nie może się odbyć wcześniej niż po 3 miesiącach od dnia wypadku.

Krok 3- Odwiedź Towarzystwo Ubezpieczeniowe z odpowiednimi dokumentami

W następnym kroku, Ubezpieczony powinien udać się do Towarzystwa, w celu zgłoszenia zdarzenia (zdarzenie może się również odbyć w zakładzie pracy w przypadku osoby ubezpieczonej, w ramach grupowego ubezpieczenia na życie obowiązującego w danym zakładzie pracy). Aby je zgłosić, należy wypełnić druk zgłoszenia zdarzenia obowiązujący w danym Towarzystwie. Należy do niego załączyć:

  • Dokument z pierwszego kontaktu z lekarzem, w dniu wypadku 
  • Pełną dokumentację z przebiegu leczenia 
  • Zaświadczenie o zakończeniu leczenia 
  • Dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego

Uwaga! W zależności od zdarzenia, Towarzystwo może żądać dodatkowych dokumentów np. prawa jazdy czy dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu mechanicznego, zgłoszenia z policji czy dokumentów z prokuratury, jeśli takie organy prowadziły sprawę związaną z wypadkiem Ubezpieczonego.

Krok 4- Lekarz Orzecznik zbada Twój przypadek

Po zgłoszeniu przez Ubezpieczonego zdarzenia do Towarzystwa, rozpatrywany jest wniosek Ubezpieczonego. Jeśli jest zasadność uznania roszczenia Klienta, kieruje go na komisję lekarską (badanie przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie medycyny). Lekarz orzecznik na podstawie posiadanej przez Ubezpieczonego dokumentacji oraz po dokładnym zbadaniu Ubezpieczonego stwierdza, jakiego uszczerbku na zdrowiu doznał Ubezpieczony. Ocenia to na podstawie Tabeli Uszczerbków na Zdrowiu obowiązującej w danym Towarzystwie. 

Krok 5- Towarzystwo Ubezpieczeniowe wyda swoją decyzję

Następnie orzeczenie lekarskie jest przekazywane do Ubezpieczyciela i na tej postawie, Towarzystwo przyznaje Ubezpieczonemu świadczenie w odpowiedniej wysokości, bądź odmawia jego wypłaty, gdy lekarz nie stwierdza trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciel na wypłatę świadczenia lub wydanie decyzji odmowy wypłaty odszkodowania ma 30 dni, od daty dostarczenia do Towarzystwa ostatniego niezbędnego dokumentu przez Ubezpieczonego. 

Krok 6- Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Ubezpieczyciela, masz prawo się od niej odwołać

Jeśli osoba Ubezpieczona nie zgadza się z wysokością przyznanego świadczenia lub odmową jego przyznania, ma prawo odwołać się od wydanej przez Ubezpieczyciela decyzji. Jeżeli Towarzystwo uzna zasadność takiego odwołania, Ubezpieczony zostanie wysłany na komisję lekarską do innego lekarza orzecznika.

                                                                                             ***
IBS pomoże Ci na każdym kroku. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich, znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej- zadzwoń do nas! Jesteśmy po to, aby Ci pomóc!

 

Masz więcej pytań lub nie wszystko jest dla Ciebie jasne?

Zadzwoń i skorzystaj z bezpłatnej porady ekspertów IBS!

Infolinia: +48 797 382 708

Pomożemy Ci

Wyślij formularz lub zadzwoń

Imię i nazwisko

Kontakt

Wiadomość

Infolinia: +48 797 382 708
Skype: skype.ibs
Gadu-gadu: 4053104

Czy wiesz, że?

85%

Zaniżone świadczenia

Czy wiesz, że około 85 % wypłacanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe świadczeń jest zaniżonych?

93%

Pomagamy

Czy wiesz, że pomogliśmy już 93% naszych klientów?

Klienci o nas

Ładowanie...